ปี 2541  มีคนรักกีฬาที่มาจากวงการคอมพิวเตอร์ 2 คน  สรวง จันทรอุไร & นิพัฒน์ ภัทรธิติ ได้ตั้งบริษัท Sport Universe ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนไทยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ปลูกฝังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬาโดยเชื่อในคำที่ว่า "กีฬาทำคนให้ เป็นคนและกีฬาสอนเราให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"

ด้วยพื้นฐานทางด้านเทนนิสที่เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติและอดีตโค้ชเยาวชน  Pyramid Tennis Academy (PTA) จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายดังนี้
"เพื่อให้เป็นสถาบันสอนเทนนิสของคนไทยที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพระดับ World Class  ที่สอนด้วยหลักสูตรและเทคนิคถูกต้องทันสมัย หลักสูตรมีครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแข่งขัน ในระดับอาชีพ และเป็นสถาบันที่จะช่วยพัฒนามาตรฐานวงการเทนนิสไทยให้ทัดเทียมประเทศต่างๆทั่วโลก"

PTA เชื่อว่าเทนนิสเป็นกีฬาที่สามารถเล่นไปได้ตลอดจนกว่าสังขารจะไม่อำนวย (Life Time Sport)  ดังนั้นหลักการในการสอนของสถาบันฯคือทุกคนจะต้องสนุกในการเล่นเทนนิส ซึ่งจะทำให้รักที่จะเล่นกีฬานี้ตลอดไป


PTA มีความตั้งใจที่จะสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาในสิ่งต่อไปนี้
1. ด้านสังคม (Social Objectives)
2. ด้านร่างกายและจิตใจ (Physiological & Mental Objectives)
3. ด้านทักษะของกีฬาเทนนิส (Tennis Skill Objectives)
4. ด้านการเล่นเกมส์ (Tennis Game Objectives)

ทุกหลักสูตรและการสอนของ PTA จะสอดแทรกวัตถุประสงค์ต่างๆไว้ ทำให้ PTA เน้นการสอนแบบกลุ่ม (Group Lesson) ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้พัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างครบถ้วน

ที่ PTA  ชัยชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทีมเวอร์คและการมีทัศนคติที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าและเยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้  Athletic First, Winnig Second จึงเป็นแนวทางการฝึกหัดเยาวชนของ PTA


ปรัชญาในการทำงานของ Pyramid Tennis Academy คือ
1. มีออาชีพ (Professional)
2. คุณภาพ (Quality)
3. มีน้ำใจเป็นนักกีฬา (Spirit)
4. ความมุ่งมั่น (Determination)
5. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนึ่อง (Continuous Improvement)

 


ทำไมจึงเป็น Pyramid Tennis ?


1.  มาจากหลักความเป็นจริงว่า คนที่หัดเรียนเทนนิสมีจำนวนมาก แต่คนที่พยายามและมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนทำการแข่งขันได้นั้น จะมีจำนวนลดลง ส่วนใหญ่จะเลิกไปเสียก่อนหรือเล่นแค่พอเป็น ในจำนวนคนที่เล่นในระดับแข่งขัน มีนับคนได้ ที่มุมานะเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ระดับตัวแทนประเทศ และมีน้อยคนที่ตัดสินใจเลือกการแข่งขันเทนนิสเป็นอาชีพ เมื่อพิจารณาดูให้ดี จะเห็นว่าเป็นรูปปิรามิด (Pyramid Shape)

2.  ปิรามิด (Pyramid) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ใช้ความพยายามและความอุตสาหะอย่างสูง กว่าจะสร้างสำเร็จ แต่ก็มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีอายุยืนยาวนานนับ 1,000 ปี  เปรียบเสมือนกับการก่อตั้ง สถาบันสอนเทนนิส Pyramid ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่าย ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย และหวังว่าสถาบันนี้จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มาตรฐานการเล่นเทนนิสของไทยดีขึ้น

3.   ผู้ที่ศึกษาเรื่องพลังจักรวาลและจักระ จะทราบดีว่าพลังจักรวาล, จักระและปิรามิด มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ที่ฝึกพลังจักรวาลอยู่เป็นประจำ จะยิ่งรู้จักตัวเองมากขึ้น  เช่นเดียวกับสถาบันสอนเทนนิสแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเล่นเทนนิสได้และเป็นที่ที่ทุกคนจะได้ค้นพบตัวเอง (Discover Tennis and Find Yourself)