Banner  
   Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติผู้ก่อตั้ง
ครูฝึก
นักเรียนของสถาบัน
กิจกรรมของสถาบัน
แผนที่
ห้องสมุดความรู้
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์
หลักสูตรเทนนิส
 

ผู้อำนวยการสถาบันเทนนิสปิรามิด
บริหารและนำการสอนโดยครูสรวง จันทรอุไร (ITF Level 3)
โดยมีครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมของ ITF (International Tennis Federation)
เป็นสต๊าฟโค้ช มุ้งเน้นคุณภาพของการสอน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Tachnical, Tactical, Physical และ Mental

 
ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy