Home  |  FAQs  |  Send Enquiries ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติผู้ก่อตั้ง
โค้ช & ผู้ฝึกสอน
นักเรียนของสถาบัน
กิจกรรมของสถาบัน
แผนที่
Tennis 10s
ห้องสมุดความรู้
ปฏิทินกิจกรรม
ลิงค์
หลักสูตรเทนนิส
 

ผู้อำนวยการสถาบันเทนนิสปิรามิด
บริหารและนำการสอนโดยครูสรวง จันทรอุไร (ITF Level 3)
โดยมีครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมของ ITF (International Tennis Federation)
เป็นสต๊าฟโค้ช มุ้งเน้นคุณภาพของการสอน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Tachnical, Tactical, Physical และ Mental

 
ติดต่อเรา
© 2000-2015 Pyramid Tennis Academy